kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Dežurstvo za ukope

rukovoditelj - poslovođa

+385 99 222 2191

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Komunalno društvo Lipa nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Komunalnog društva Lipa koje se nalazi na adresi http://komunalnodrustvolipa.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Komunalnog društva Lipa http://komunalnodrustvolipa.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

FOTOGRAFIJE. Na nekoliko fotografijama nedostaju odgovarajući opisi (alternative text). Alternativa se ogleda u unosu odgovarajućih opisa na dio slika kojima nedostaje ili pregled teksta koji je povezan sa slikom
DATOTEKA. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem. Trenutno ne postoji alternativa određenim datotekama, prijedlog je unos datoteka u strojno čitljivom obliku što je više moguće, kako bi datoteke bile čitljive čitačima ekrana
SLIKE. Određene slike sadrže tekst a nisu logotip. Postoji tek nekoliko takvih slika, te postoji opis na sliku unutar title atributa za sliku koji je relevantan
TABLICE. Tablice se koriste za postizanje vizualnog rasporeda, dok je preporuka tablice koristiti isključivo za prikaz tabličnih podataka.
TABLIČNI NASLOVI. Postojeće tablice ne sadrže element th, te je potrebno da se naslovi stupaca definiraju pomoću istih.
STRUKTURALNI ELEMENTI STRANICE. Potrebno je postojeće div elemente zamijeniti HTML5 standard elementima za postizanje strukture stranice (nav, header, footer, aside, section)

Komunalno društvo Lipa radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Komunalnog društva Lipa.

Izjava je zadnji put preispitana 27. listopada 2020. Komunalno društvo Lipa redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Komunalno društvo Lipa.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Komunalnog društva Lipa korisnici mogu uputiti na:

Petra Svačića 5, 47240 Slunj

Tel: +385 47 777 790

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates