kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  Jasna Kos

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

Dražen Paulić

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Dežurstvo za ukope

+385 99 693 4404  Damir Plivelić, rukovoditelj - poslovođa

 

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 Marija Butina

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 Marina Rendulić

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Natječaj rukovoditelj/rukovoditeljica financija i računovodstva

Komunalno društvo Lipa d.o.o  23.11.2018. raspisuje natječaj za radno mjesto: rukovoditelj/rukovoditeljica računovodstva i financija. Podaci o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji objavljeni su na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

RUKOVODITELJ/RUKOVODITELJICA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA


Radno mjesto


SLUNJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA


1


Na neodređeno; upražnjeni poslovi


Puno radno vrijeme


Smjena - prijepodne


Nema smještaja


U cijelosti


23.11.2018.


30.11.2018.


Rad na jednom mjestuPosloprimac


ekonomija


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik


Kategorija B


2 godine


 Uz zamolbu za posao kandidati su dužni dostaviti:životopis,dokaz o stručnoj spremi i potvrdu o radnom stažu iz HZMO

POPIS OPISA POSLOVA:

 • provodi opće akte i odluke Društva;
 • predlaže donošenje odluka i internih akata iz poslovnog područja sektora;
 • upravlja i odgovara za troškove sektora;
 • nadzire djelotvorno korištenje materijalnih i financijskih sredstava Društva;
 • prati i kontrolira pravodobno ispunjenje ugovornih, zakonskih i drugih obveza Društva iz poslovnog područja sektora;
 • prati, kontrolira i predlaže mjere za postizanje i održavanje potrebne razine dugoročne i kratkoročne likvidnosti Društva sukladno poslovnoj politici Društva i odlukama direktora;
 • potpisuje poslovne i financijske dokumente s poslovnog područja sektora;
 • osigurava neometano odvijanje poslova pribavljanja kredita te novčanih i činidbenih bankovnih jamstava;
 • radi na vlastitom stručnom usavršavanju i sudjeluje na stručnim skupovima;
 • izvješćuje direktora o radu sektora;
 • prati i primjenjuje važeće zakonodavne propise;
 • odgovara za izvršenje i kvalitetu izvršenog posla iz poslovnog područja sektora;
 • utvrđuje financijske izvještaje za potrebe Uprave Društva;
 • sudjeluje u provođenjima postupaka javne nabave;
 • evidentira i kontrolira sve knjigovodstvene promjene iz djelokruga rada;
 • kontrolira evidenciju osnovnih sredstava i obračun amortizacije iz djelokruga rada;
 • kontrolira dnevnik i glavne knjige iz djelokruga rada;
 • < >obrada i unos podataka novih korisnika, izmjena i dopuna postojećih podataka;
 • obavlja fakturiranje temeljem pripremljene dokumentacije i obračun PDV;
 • vodi evidencije o naplati iz djelokruga rada i surađuje s tim u svezi sa službom naplate;
 • vodi brigu o uredno arhiviranoj dokumentaciji iz djelokruga rada;
 • prati zakonske propise iz područja rada, primjenjuje ih u poslovanju
 • obavlja poslove referenta platnog prometa,
 • obavlja sve poslove onih radnih mjesta iz sektora financija i računovodstva, nakojima u određenom trenutku poslodavac nema zaposlenih radnika;
 • izrađuje završni račun;
 • knjiži uplate po svim vrstama dokumenata iz djelokruga rada;
 • vodi evidencije o naplati iz djelokruga rada i surađuje s tim u svezi sa službom naplate;
 • vodi brigu o uredno arhiviranoj dokumentaciji iz djelokruga rada;
 • prati zakonske propise iz područja rada, primjenjuje ih u poslovanju te obavještava neposrednog rukovoditelja o izmjenama tih propisa ;
 • radi na kontinuiranom osobnom stručnom usavršavanju;
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja u okviru svoje stručne spreme;
 • vodi grobni očevidnik groblja Cvitovi i Lađevac


Poslodavac


KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti


 • osobni dolazak: PETRA SVAČIĆA 5,SLUNJ
 • pismena zamolba: Petra Svačića 5,Slunj 47240
 • razgovor s kandidatima u HZZ-u: DOMOBRANSKA 19,KARLOVAC
© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates