kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Dežurstvo za ukope

rukovoditelj - poslovođa

+385 99 693 4404 

 

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Često postavljana pitanja

ODVOZ OTPADA


Kojim danima se odvozi miješani komunalni otpad u mjestu gdje živim?

Raspored odvoza otpada možete pronaći na poveznici: raspored odvoza otpada.

Na koji način i kada se obavlja odvoz glomaznog otpada?

Odvoz glomaznog otpada provodi se kroz Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja, Grad Slunj predvidi sredstva za odvoz glomaznog otpada, te KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. u određeno vrijeme postavi kontejnere zapremnine 5m3 na određenim lokacijama na području grada.

Za sva pitanja u vezi organiziranog odvoza glomaznog otpada možete se obratiti u Grad Slunj komunalnom redaru.

Glomazni otpad možete odložiti besplatno u kontejner za glomazni otpad u prostoru bivše "Vojarna Kneja" svakog radnog dana od 07:00 do 15:00.

Na koji način se može izvršiti promjena naziva na uplatnicama radi promjene vlasnika nekretnine i koja je dokumentacija potrebna?

Promjenu obveznika možete zatražiti uz dostavljenu dokumentaciju o vlasništvu (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor). Potrebnu dokmentaciju možete dostaviti osobno u zgradi KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o., Petra Svačića 5, Slunj.

Zašto sam dužan koristiti uslugu odvoza otpada?

Prema Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slunju korisnik usluge je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

Po kojoj formuli KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. obračunava uslugu odvoza otpada?

Ukupni volumen spremnika (lit) x broj mjesečnih odvoza otpada x naknada po litri (0,1100 kn/lit) + fiksni dio (15kn) = iznos računa (bez PDV-a)

Pogreška pri naplati usluge?

Ukoliko smatrate da je došlo do pogreške pri naplati usluge reklamaciju možete uložiti u upravnoj zgradi KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. na adresi Petra Svačića 5, Slunj.

Kako ispravno odvajati otpad?

Pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpada zajednički radimo na očuvanju okoliša. Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada na odlagalištu i reciklirati korisni otpad.

Otpadni papir se odlaže u plave spremnike postavljene na javnim površinama.

U plave spremnike se odlaže: novine, časopisi, prospekti, pisma, katalozi, knjige, bilježnice, kartoni, uredski papir, telefonski imenici i vrećice od papira. 

U plave spremnike ne smije se odlagati: tetrapak, plastificirani i metalizirani papir, najlonske vreće, papirnate maramice, plastična i višeslojna ambalaža.

U zelene spremnike treba odlagati samo staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.)

U zelene spremnike se odlaže: prazne boce i staklenke svih boja, bez zatvarača i čepova.

U zelene spremnike ne smije se odlagati: žarulje, flourescentne cijevi, kristal, bočice od lijekova, automobilsko i armirano staklo, porculansko i keramičko posuđe.

Plastika se odlaže u žute spremnike.

U žute spremnike se odlaže: prazne boce bezalkoholnih pića i napitaka, prehrambenih proizvoda (ulje i sl.), omekšivača.

U žute spremnike ne smije se odlagati: plastična ambalaža motornih ulja, pesticida, herbicida, insekticida, otrova i sl.

U metalne spremnike odlaže se metal.

U metalne spremnike se odlaže: prazne metalne doze alkoholnih i bezalkoholnih pića, prazne isprane konzerve prehrambenih proizvoda, drugi manji metalni predmeti koji dimenzijama stanu u kantu.

U metalne spremnike ne smije se odlagati: doze i limenke koje su pod tlakom (sprejevi, dezodoransi), limenke boja, lakova, razređivača i drugih lakozapaljivih ili eksplozivnih tvari.

PARKING


Vrijeme naplate parkiranja?

Parking se naplaćuje tijekom cijele godine od 08:00 do 18:00.

Pogreška pri naplati usluge?

Ukoliko smatrate da je došlo do pogreške pri naplati usluge reklamaciju možete uložiti u upravnoj zgradi KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. na adresi Petra Svačića 5, Slunj.

GROBLJE I POGREBNE USLUGE


Koji je postupak kod smrtnog slučaja?

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi, a ako takvih nema svaka osoba koja za nju sazna.

Postupak je sljedeći:

- nazvati službu Hitne pomoći (194) ili policiju (192)

- službene osobe pozvat će mrtvozornika

- mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke o umrloj osobi, kako bi izdao potvrdu za ukop i prijevoz

- nakon popunjavanja prijave o smrti, mrtvozornik izdaje dozvolu za pokop umrloga

- obratiti se ovlaštenom pogrebnom poduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći (ako pokojnik ima ugovorenu posmrtnu pripomoć, ponijeti osobnu iskaznicu pokojnika)

- sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, a koje je izdao mrtvozornik odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u matičnu knjigu umrlih.

Činjenica smrti prijavljuje se u roku od 3 dana matičaru na čijem je području smrt nastupila ili gdje je umrli nađen. 

Ako smrt nastupi u zdravstvenoj ustanovi na teritoriju Hrvatske potrebno je: 

- javiti se na odjel na koji je osoba bila primljena

- dati sve osobne podatke o umrloj osobi kako bi se mogla izvršiti prijava matičnom uredu

- na bolničkom odjelu (patologiji, a ne na odjelu gdje je osoba ležala) ostaviti odjeću u kojoj će pokojnik biti pokopan

- ugovoriti pojedinosti prijevoza, opreme i ukopa s ovlaštenim pogrebnim poduzećem ili prijevoznikom ili posmrtnom pripomoći ili se obratiti ovlaštenom pogrebnom poduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći.

Sljedeći korak je dolazak u KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. te ispunjavanje obrazca za narudžbu ukopa i dogovor oko termina ukopa. Ukopi se obavljaju od 09:00 do :18:00.

Ako se pokojniku organizira vjerski obred potrebno se je usuglasiti i sa velečasnim koji će voditi obred oko vremena ukopa.

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates