Cjenik odvoza otpada

Od 01. srpnja 2017. godine na snazi je novi cjenik odvoza otpada.

CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

I. Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog ( glomaznog ) komunalnog otpada u Gradu Slunju

1. ZONA 1 – GRAD SLUNJ

1.1. Cijena za sve skupine korisnike iz Zone 1

KORISNICI

CIJENA

FIKSNI DIO

CIJENA

BEZ PDV-A

SA PDV-OM 13%

KONTEJNER 5000 L

340,00

15,00

355,00

401,15

1.2. SKUPINA 1 – kućanstva u objektima individualnog stanovanja i u višestambenim objektima, koja miješani komunalni otpad prikupljaju direktno u spremnike otpada s odvozom četiri puta mjesečno, a biorazgradiv otpad prikupljaju u kompostere

BR ČLANOVA

KANTA

IZNOS (lit x 0,068)

ZA ODVOZ 4 X MJESEČNO

FIKSNI DIO

CIJENA

BEZ PDV-A

SA PDV-OM 13%

1-2

80 litara

21,76

10,00

31,76

35,89

3-5

120 litara

32,83

10,00

42,83

48,40

više od 5

240 litara

65,28

10,00

75,28

85,07

DRUGA NEKRETNINA

80 litara

10,88

10,00

20,88

23,59

1.3. SKUPINA 2 – kućanstva u objektima individualnog stanovanja koja miješani komunalni otpad prikupljaju direktno u spremnike otpada s odvozom dva puta mjesečno

BR ČLANOVA

KANTA

IZNOS (lit x 0,068) ZA ODVOZ 2X MJESEČNO

FIKSNI DIO

CIJENA

BEZ PDV-A

SA PDV-OM 13%

1-2

80 litara

10,88

10,00

20,88

23,59

3-5

120 litara

16,32

10,00

26,32

29,74

više od 5

240 litara

32,64

10,00

42,64

48,18

DRUGA NEKRETNINA

80 litara

10,88

10,00

20,88

23,59

1.4. SKUPINA 3 – kućanstva u objektima individualnog stanovanja koja miješani komunalni otpad prikupljaju direktno u spremnike otpada s odvozom jedan puta mjesečno

BR ČLANOVA

KANTA

IZNOS (lit x 0,068) ZA ODVOZ 1 X MJESEČNO

FIKSNI DIO

CIJENA

BEZ PDV-A

SA PDV-OM 13%

1-2

80 litara

10,88

10,00

20,88

23,59

3-5

120 litara

16,32

10,00

26,32

29,74

više od 5

240 litara

32,64

10,00

42,64

48,18

DRUGA NEKRETNINA

80 litara

10,88

10,00

20,88

23,59

1.5. SKUPINA 4 – svi gospodarski subjekti uključivo i pružanje usluga u domaćinstvu

A. GOSPODARSTVO

KORISNICI

CIJENA

( po spremniku )

FIKSNI DIO

CIJENA

BEZ PDV-A

SA PDV-OM 13%

KANTA 120 L

50,00

15,00

65,00

73,45

KONTEJNER 1100 L

180,00

15,00

195,00

220,35

KONTEJNER 5000 L

340,00

15,00

355,00

401,15

KORISNICI

NOVA CIJENA

FIKSNI DIO

CIJENA

BEZ PDV-A

SA PDV-OM 25%

NAJAM KONTEJNERA

5000 L/mjesečno

400,00

-

400,00

500,00

TROŠAK ODLAGALIŠTA/

1000 l

68,00

15,00

83,00

103,75

B. TURISTIČKI SMJEŠTAJ I SMJEŠTAJ ZA STARIJE I NEMOĆNE

KORISNICI*

PERIOD ODVOZA OTPADA

VOLUMEN KANTE

CIJENA

( po spremniku )

FIKSNI DIO

CIJENA BEZ PDV

CIJENA S PDV-OM 13%

TURISTIČKI SMJEŠTAJ

01.06.-30.09.

80 LITARA

30,00

15,00

45,00

50,85

TURISTIČKI SMJEŠTAJ

01.06.-30.09.

120 LITARA

50,00

15,00

65,00

73,45

TURISTIČKI SMJEŠTAJ

01.06.-30.09.

240 LITARA

100,00

15,00

115,00

129,95

SMJEŠTAJ ZA STARE I NEMOĆNE

CIJELU GODINU

120 L

50,00

15,00

65,00

73,45

 * Registriranim korisnicima se dodjeljuju dodatne kante

2. ZONA 2 – PODRUČJE VOJNOG POLIGONA „ EUGEN KVATERNIK „

KORISNICI

CIJENA

FIKSNI DIO

CIJENA

BEZ PDV-A

SA PDV-OM 13%

KONTEJNER 1100 L

270,00

15,00

285,00

322,05

KONTEJNER 5000 L

510,00

15,00

525,00

593,25

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates