kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Dežurstvo za ukope

rukovoditelj - poslovođa

+385 99 3541 080

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Cjenik usluga na groblju

Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje. Godišnju grobnu naknadu plaćaju korisnici na način i u rokovima koje utvrdi Uprava groblja, a temeljem ispostavljenih računa.

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje ovisi o:

-lokaciji groblja

-lokaciji grobnog mjesta na groblju

-veličini grobnog mjesta

 Cjenik grobna naknada u EURO

Cjenik usluga na groblju 01.01.2023.

Cjenik izrade armiranih betonskih grobnih okvira 01.01.2023.

 Naknada za grobno mjesto (groblje Cvitović, Lađevac - osim polja B i C, Slunj I i II - osim polja F):                  
Red br. Grobno mjesto Cijena PDV (25%) Ukupno tečaj cijena Ukupno cijena u EURO    
1. Jednostruko  2.820,00 kn 705,00 kn 3.525,00 kn 7,53450 kn 467,84790 kn 467,85 €    
2. Dvostruko 3.370,00 kn 842,50 kn 4.212,50 kn 7,53450 kn 559,09483 kn 559,09 €    
                   
                   
                   
Naknada za grobno mjesto groblje Slunj polje F u slučaju smrtnog slučaja:                  
Vrsta Jednostruko Dvostruko Trostruko          
Korištenje grobnog Naknada 2.295,00 kn 3.366,00 kn 4.743,00 kn          
mjesta PDV (25%) 573,75 kn 841,50 kn 1.185,75 kn          
  Ukupno 2.868,75 kn 4.207,50 kn 5.928,75 kn          
           
Izrada grobnog mjesta (kranc) Cijena 2.820,00 kn 3.370,00 kn 4.000,00 kn          
PDV (25%) 705,00 kn 842,50 kn 1.000,00 kn          
Ukupno 3.525,00 kn 4.212,50 kn 5.000,00 kn          
Sveukupno   6.393,75 kn 8.420,00 kn 10.928,75 kn          
Izrada dekice Cijena 314,26 kn 461,00 kn 649,55 kn          
Sveukupno   6.708,01 kn 8.881,00 kn 11.578,30 kn          
Sveukupno u EURO   890,31 € 1.178,71 € 1.536,70 €          
                   
                   
                   
Naknada za grobno mjesto groblje Slunj polje F u slučaju rezervacije:            
Vrsta Jednostruko Dvostruko Trostruko          
Korištenje grobnog Naknada 2.295,00 kn 3.366,00 kn 4.743,00 kn          
mjesta PDV (25%) 573,75 kn 841,50 kn 1.185,75 kn          
  Ukupno 2.868,75 kn 4.207,50 kn 5.928,75 kn          
           
Rezervacija Naknada 459,00 kn 673,20 kn 948,60 kn          
PDV (25%) 114,75 kn 168,30 kn 237,15 kn          
ukupno 573,75 kn 841,50 kn 1.185,75 kn          
           
Izrada grobnog mjesta (kranc) Cijena 2.820,00 kn 3.370,00 kn 4.000,00 kn          
PDV (25%) 705,00 kn 842,50 kn 1.000,00 kn          
Ukupno 3.525,00 kn 4.212,50 kn 5.000,00 kn          
Sveukupno 6.967,50 kn 9.261,50 kn 12.114,50 kn          
Izrada dekice Cijena 314,26 kn 461,00 kn 649,55 kn          
Sveukupno 7.281,76 kn 9.722,50 kn 12.764,05 kn          
Sveukupno cijena u EURO   966,46 € 1.290,40 € 1.694,08 €          
                   
                   
                   
                   
Cijenik naknade za korištenje grobnih mjesta, rezervacije i izrade groba - groblje Lađevac - Polje B i C        
Red. Naziv   JEDNOSTRUKO DVOSTRUKO TROSTRUKO URNE
Br.   Dimenzija - m1 1,15 2,55 2,2 2,55 3,1 2,55  
    Površina - m2   2,9325   5,61   7,905 1
          
1 Korištenje Naknada   1.173,00   2.244,00   3.162,00 400
grobnog Pdv 25% 293,25   561   790,5 100
mjesta Ukupno   1.466,25   2.805,00   3.952,50 500
          
2 Rezervacija Naknada 20% 234,6   448,8   632,4 120
grobnog Pdv 25% 58,65   112,2   158,1 30
mjesta Ukupno   293,25   561   790,5 150
 
3 Izrada dekice grobnog mjesta Cijena   251,41   368,8   519,64 0
grobnog Pdv 25% 62,85   92,2   129,91 0
mjesta Ukupno   314,26   461   649,55 0
          
4 Izrada Cijena   2.000,00   2.500,00   3.000,00 500
grobnog  Pdv 25% 500   625   750 125
mjesta  Ukupno   2.500,00   3.125,00   3.750,00 625
      
   Sveukupno  1 + 4   3.966,25   5.930,00   7.702,50 1.125,00
 1 + 2 + 3+ 4   4.573,76   6.952,00   9.142,55 1.275,00
  Sveukupno cijena u EURO     607,04 €   922,69 €   1.213,42 € 169,22 €
                   
                   
                   
                   
                   

Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn.
 

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates