kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Dežurstvo za ukope

rukovoditelj - poslovođa

+385 99 693 4404 

 

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Cjenik usluga na groblju

Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje. Godišnju grobnu naknadu plaćaju korisnici na način i u rokovima koje utvrdi Uprava groblja, a temeljem ispostavljenih računa.

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje ovisi o:

-lokaciji groblja

-lokaciji grobnog mjesta na groblju

-veličini grobnog mjesta

 Naknada za grobno mjesto (groblje Cvitović, Lađevac - osim polja B i C, Slunj I i II - osim polja F):

Red br.

Grobno mjesto

Cijena

PDV (25%)

Ukupno

1.

Jednostruko

2.820,00 kn

705,00 kn

3.525,00 kn

2.

Dvostruko

3.370,00 kn

842,50 kn

4.212,50 kn

Naknada za grobno mjesto groblje Slunj polje F u slučaju smrtnog slučaja:

Vrsta

Jednostruko

Dvostruko

Trostruko

Korištenje grobnog

mjesta

Naknada

2.295,00 kn

3.366,00 kn

4.743,00 kn

PDV (25%)

573,75 kn

841,50 kn

1.185,75 kn

Ukupno

2.868,75 kn

4.207,50 kn

5.928,75 kn

Izrada grobnog mjesta (kranc)

Cijena

2.820,00 kn

3.370,00 kn

4.000,00 kn

PDV (25%)

705,00 kn

842,50 kn

1.000,00 kn

Ukupno

3.525,00 kn

4.212,50 kn

5.000,00 kn

Sveukupno

6.393,75 kn

8.420,00 kn

10.928,75 kn

Izrada dekice

Cijena

314,26 kn

461,00 kn

649,55 kn

Sveukupno

6.708,01 kn

8.881,00 kn

11.578,30 kn

Naknada za grobno mjesto groblje Slunj polje F u slučaju rezervacije:

Vrsta

Jednostruko

Dvostruko

Trostruko

Korištenje grobnog

mjesta

Naknada

2.295,00 kn

3.366,00 kn

4.743,00 kn

PDV (25%)

573,75 kn

841,50 kn

1.185,75 kn

Ukupno

2.868,75 kn

4.207,50 kn

5.928,75 kn

Rezervacija

Naknada

459,00 kn

673,20 kn

948,60 kn

PDV (25%)

114,75 kn

168,30 kn

237,15 kn

ukupno

573,75 kn

841,50 kn

1.185,75 kn

Izrada grobnog mjesta (kranc)

Cijena

2.820,00 kn

3.370,00 kn

4.000,00 kn

PDV (25%)

705,00 kn

842,50 kn

1.000,00 kn

Ukupno

3.525,00 kn

4.212,50 kn

5.000,00 kn

Sveukupno

6.967,50 kn

9.261,50 kn

12.114,50 kn

Izrada dekice

Cijena

314,26 kn

461,00 kn

649,55 kn

Sveukupno

7.281,76 kn

9.722,50 kn

12.764,05 kn

Cijenik naknade za korištenje grobnih mjesta, rezervacije i izrade groba - groblje Lađevac - Polje B i C

Red.

Naziv

JEDNOSTRUKO

DVOSTRUKO

TROSTRUKO

URNE

Br.

Dimenzija - m1

1,150

2,550

2,200

2,550

3,100

2,550

Površina - m2

2,9325

5,610

7,905

1,00

          

1

Korištenje

grobnog

mjesta

Naknada

1.173,00

2.244,00

3.162,00

400,00

Pdv

25%

293,25

561,00

790,50

100,00

Ukupno

1.466,25

 

2.805,00

 

3.952,50

500,00

          

2

Rezervacija

grobnog

mjesta

Naknada

20%

234,60

448,80

632,40

120,00

Pdv

25%

58,65

112,20

158,10

30,00

Ukupno

293,25

 

561,00

 

790,50

150,00

 

3

Izrada dekice grobnog mjesta

grobnog

mjesta

Cijena

 

251,41

368,80

519,64

0,00

Pdv

25%

62,85

92,20

129,91

0,00

Ukupno

314,26

 

461,00

 

649,55

0,00

          

4

Izrada

grobnog

mjesta

Cijena

2.000,00

2.500,00

3.000,00

500,00

Pdv

25%

500,00

625,00

750,00

125,00

Ukupno

2.500,00

 

3.125,00

 

3.750,00

625,00

      

  

Sveukupno

 1 + 4

 

3.966,25

 

5.930,00

 

7.702,50

1.125,00

 1 + 2 + 3+ 4

 

4.573,76

 

6.952,00

 

9.142,55

1.275,00

Cijene godišnje grobne naknade:

Vrsta grobnog mjesta

Cijena

PDV (25%)

Ukupno

Jednostruko grobno mjesto

94,00 kn

23,50 kn

117,50 kn

Dvostruko grobno mjesto

140,00 kn

35,00 kn

175,00 kn

Trostruko grobno mjesto

170,00 kn

42,50 kn

212,50 kn

Četverostruko grobno mjesto

218,00 kn

54,50 kn

272,50 kn

Cijene ostalih grobnih usluga:

Red br.

Usluga

Cijena

PDV

Ukupno

1.

Suglasnost za izvođenje radova na groblju

-jednostruko grobno mjesto

-dvostruko grobno mjesto

-ostali manji zahvati na groblju

200,00 kn

300,00 kn

200,00 kn

50,00 kn

75,00 kn

50,00 kn

250,00 kn

375,00 kn

250,00 kn

2.

Naknada za izdavanje grobnih dokumenata

50,00

12,50 kn

62,50 kn

3.

Izlazak na teren uz zapisnik na zahtjev stranke

60,00

15,00 kn

75,00 kn

4.

Upotreba razglasa

80,00

20,00 kn

100,00 kn

5.

Iznajmljivanje ekipe za ispraćaj – 6 ljudi

840,00

210,00 kn

1.050,00 kn

6.

Korištenje mrtvačnice u tranzitu – koncesionaru

250,00

62,50 kn

312,50 kn

7.

Pranje i čišćenje grobnog mjesta – jednokratno

300,00

75,00 kn

375,00 kn

8.

Uklanjanje vijenaca na zahtjev

150,00

37,50 kn

187,50 kn

9.

Posebno održavanje grobnog mjesta – dvokratno (proljeće i Dan mrtvih) čišćenje

-uređenje zemljanog groba

-uređenje spomenika

150,00

250,00

37,50 kn

62,50 kn

187,50 kn

312,50 kn

10.

Prigodno uređenje za Dan mrtvih – na zahtjev

300,00

75,00 kn

375,00 kn

Cijene pogrebnih usluga:

Red br.

Usluga

Cijena

PDV

Ukupno

1.

korištenje mrtvačnica (uključivo i korištenje kolica)

200,00 kn

50,00 kn

250,00 kn

2.

iskop grobnog mjesta (dim. 2,00x0,80x1,80=2,88m3 )

780,00 kn

195,00 kn

975,00 kn

3.

ukop, ispraćaj pokojnika (uključivo iznošenje i prijenos lijesa iz mrtvačnice do grobnog mjesta, spuštanje u grob, zatrpavanje nakon ceremonijala, izrada humka i postavljanje vijenaca)

540,00 kn

135,00 kn

675,00 kn

Cijene pogrebnih usluga nedjeljom i blagdanom na poseban zahtjev stranke:

Red br.

Usluga

Cijena

PDV

Ukupno

1.

korištenje mrtvačnica (uključivo i korištenje kolica)

200,00 kn

50,00 kn

250,00 kn

2.

iskop grobnog mjesta (dim. 2,00x0,80x1,80=2,88m3 )

1.300,00 kn

325,00 kn

1.625,00 kn

3.

ukop, ispraćaj pokojnika (uključivo iznošenje i prijenos lijesa iz mrtvačnice do grobnog mjesta, spuštanje u grob, zatrpavanje nakon ceremonijala, izrada humka i postavljanje vijenaca)

900,00 kn

225,00 kn

1.125,00 kn

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates