kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Dežurstvo za ukope

rukovoditelj - poslovođa

+385 99 693 4404 

 

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

O nama

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti je trgovačko društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave, Grad Slunj, za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Slunja.


Misija: učinkovito obavljanje komunalnih djelatnosti i temeljnog poslovanja što pridonosi stvaranju zadovoljstva mještana Grada Slunja, što se realizira kvalitetnim ulaganjem u ljudske resurse, materijal i opremu.

Mislija KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. je ostvariti zadano protokom informacija i efikasnim transparentnim radom uprave putem dokazanih metoda transparentnosti. Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja i unapređenja europskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti.

Održavati objekte i uređaje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i interesa jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata i stanovništva.

Vizija: KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. teži da bude najučinkovitija komunalna tvrtka u regiji pa i šire kroz dokazano zadovoljstvo korisnika usluga uz napredak zasnovan na principima održivog razvoja. KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. ostvarivanju svoje misije predstavlja sebe kao društvo koje: 

-primjenjuje na području razvoja komunalne infrastrukture i komunalnih usluga filozofiju trajnog, održivog i usklađenog razvoja cijelog područja na kojem djeluje

-prepoznaje vlastite ciljne skupine i smatra bitnim pratiti i zadovoljiti želje i potrebe svih korisnika svojih usluga

-aktivno sudjeluje u promicanju zaštite okoliša, zaštite zdravlja i poboljšanja kvalitete življenja stanovništva

-je usmjereno  na kontinuirano podizanje i kontrolu kvalitete svojih usluga unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa

-je moderno, stabilno i efikasno organizirano, na način koji će osigurati dovoljno poslova, aktivnosti i fleksibilnosti u podizanju financijskih rezultata

Ciljevi: 

-zadovoljni kupci

-učinkovita suradnja s lokalnom zajednicom i osnivačem

-zadovoljni i educirani ljudski resursi

-povećanje prihoda kroz naplatu i razvoj novih usluga poduzeća


Grad Slunj je jedini osnivač društva i stopostotni vlasnik.

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti je upisano u

sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu pod brojem MBS: 080818543.

Račun za redovno poslovanje društva vodi se kod Karlovačke banke u Karlovcu broj: HR7824000081110204296 i kod

PBZ Zagreb broj: HR6623400091110556503.

Temeljni kapital društva iznosi 935.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Organi društva: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava

Skupštinu čini Grad Slunj

Nadzorni odbor:

Nikola Štefanac - predsjednik

Davor Požega - zamjenik predsjednika

Igor Piršić - član

Ivan Petrović - član

Damir Plivelić - član

Uprava: Nikolina Paulić, mag.oec - direktor društva


Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju sljedećih djelatnosti:

-Sakupljanje odvoza otpada za potrebe drugih

-Prijevoz otpada za potrebe drugih

-Poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina

-Održavanje čistoće

-Održavanje javnih površina

-Tržnice na malo

-Održavanje groblja

-Pružanje usluga organizacije i naplate parkiranja

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates