kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Dežurstvo za ukope

rukovoditelj - poslovođa

+385 99 693 4404 

 

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Odluke koje se odnose na poslovanje KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA

9/19 Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Slunja

 

2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA

1/18 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slunja

1/18 Odluka o opozivu i razrješenju članova Nadzornog odbora KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

1/18 Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

2017. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA

15/17 Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

10/17 Odluka o ispravku Odluke o opozivu dijela članova Nadzornog odbora

5/17 Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Slunju

4/17 Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2016. godini

2016. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA

10/16 Zaključak o prethodnoj suglasnosti na iznos naknade za korištenje grobnog mjesta na Katoličkom groblju Slunj I - Polje F

6/16 Odluka o opozivu dijela članova Nadzornog odbora KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

4/16 Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana Gospodarenja otpadom za 2015. godinu

2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA

9/15 Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

8/15 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

7/15 Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja

1/15 Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2014. godini

2014. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

44/14 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slunja

43/14 Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

37/14 Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje od 2014. do 2020. godine

17/14 Odluka o rezerviranim parkirališnim mjestima u naselju Rastoke

16/14 Odluka o rezerviranim parkirališnim mjestima

14/14 Plan gospodarenja otpadom tvrtke KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

14/14 Pravilnik o uvijetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

11/14 Odluka o pokretanju postupka pripajanja Stambenog fonda d.o.o.

11/14 Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području grada Slunja (37/07, 05/12, 30/12)

11/14 Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja

9/14 Odluka o imenovanju Nadzornog odbora KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

2013. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

57/13 Gradska odluka o javnim i zelenim površinama KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates