Odluke koje se odnose na poslovanje KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

2018. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA

1/18 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slunja

1/18 Odluka o opozivu i razrješenju članova Nadzornog odbora KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

1/18 Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

2017. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA

15/17 Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

10/17 Odluka o ispravku Odluke o opozivu dijela članova Nadzornog odbora

5/17 Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Slunju

4/17 Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2016. godini

2016. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA

10/16 Zaključak o prethodnoj suglasnosti na iznos naknade za korištenje grobnog mjesta na Katoličkom groblju Slunj I - Polje F

6/16 Odluka o opozivu dijela članova Nadzornog odbora KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

4/16 Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana Gospodarenja otpadom za 2015. godinu

2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA

9/15 Odluka o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

8/15 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

7/15 Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja

1/15 Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2014. godini

2014. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

44/14 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slunja

43/14 Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

37/14 Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje od 2014. do 2020. godine

17/14 Odluka o rezerviranim parkirališnim mjestima u naselju Rastoke

16/14 Odluka o rezerviranim parkirališnim mjestima

14/14 Plan gospodarenja otpadom tvrtke KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

14/14 Pravilnik o uvijetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

11/14 Odluka o pokretanju postupka pripajanja Stambenog fonda d.o.o.

11/14 Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području grada Slunja (37/07, 05/12, 30/12)

11/14 Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja

9/14 Odluka o imenovanju Nadzornog odbora KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

2013. GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

57/13 Gradska odluka o javnim i zelenim površinama KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates