kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Dežurstvo za ukope

rukovoditelj - poslovođa

+385 99 222 2191

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Gospodarenje otpadom

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. Slunj pruža uslugu skupljanja i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada na području Grada Slunja i 27 naselja, a otpad se dolaže na odlagalištu Čuić Brdo, Rakovica.

Odluka o pružanju javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Slunja

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Slunja 01.08.2022.god.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Slunja 01.08.2022.god. u EURO

Zahtjev za dodjelu na korištenje kompostera

Izjava o načinu korištenja javne usluge Komunalnog društva Lipa d.o.o.

Zahtjev za odjavu javne usluge KDLipa d.o.o.


 

KOMUNALNI OTPAD

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Obveznici davanja otpada dužni su u određeni dan, prema utvrđenom planu odvoza otpada posude s otpadom iznijeti ispred ulaza svojih objekata odnosno na pristupno mjesto za odvoz otpada.

                                                                 UTVRĐENI PLAN ODVOZA OTPADA

DAN

                                         ULICE/NASELJA

PONEDJELJAK

Veljun, Točak, Lapovac, Jure Belkovića, 14. Domobranske Pukovnije dio, Plitvička, A. Šenoe, I.G. Kovačića, Kordunska, Rakovačka, Mile Cindrića, Novo Selo, Novo Naselje, Kralja Zvonimira, V. Karasa, K. Blagajskih, Ivšić Brdo, Koranska, Prilaz Centrali, Stara Cesta, I. Trnskog, V. Nazora, Školska, Melnička, Trg dr. Franje Tuđmana

UTORAK

Strmac, Gornje Taborište, Mali Vuković, Zubac, Rastoke, Zagrebačka, Gornji Kremen, Donji Kremen, N. Turkalja, Cvitović, Braće Radić, Trg Zrinskih i Frankopana, Donje Taborište dio, Ladihovićeva, Marindolsko Brdo, Cerovac dio, Donji Nikšić

SRIJEDA

Podmelnica, Mrežnička, II Poljski put, Donja Glina, Gornja Glina, Glinsko Vrelo, Donje Taborište dio, Cerovac dio, Gornji Nikšić, Petra Svačića, Nikole Tesle, LJ. Gaja, E. Kvaternika, 14. Domobranske pukovnije dio, I Poljski put, Prilaz Narti, Radoslava Lopašića, Blagaj, Pavlovac, kontejneri zgrade i gospodarski subjekti

ČETVRTAK

Lumbardenik, Donji Popovac, Gornji Popovac, Donji Furjan, Sastavak, Arapovac, Čamerovac, Gornji Lađevac, G. Šuška, N. Zrinskog, Frankopanska, Gornji Furjan, Donji Lađevac

U posude za otpad zabranjeno je odlagati građevinski otpad i zemlju, tekuće tvari, žar, staklo, lešine životinja, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, ambalažni otpad (papir, karton, PET i staklenu, i metalnu ambalažu), zeleni otpad i opasni otpad (zauljena ambalaža od motornih ulja, salonit ploče, ambalaža od pesticida, boja i lakova i sl.)

Sakupljanje otpada obavljamo sa 3 specijalna vozila za prijevoz otpada (2 smetlara, 1 podizač kontejnera).

   

 man2  


GLOMAZNI OTPAD

Glomazni otpad sastoji se od predmeta ili stvari koje su, zbog svojih dimenzija ili sastava, neprikladni za prikupljanje u sklopu miješanog komunalnog otpada: namještaj, veliki kućanski aparati, instalacije i slično.

U KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o. na adresi Petra Svačića 5, ili na broj telefona 047/ 801 - 815 možete zatražiti kontejner za glomazni otpad (5m )

Zahtjev za odvoz glomaznog komunalnog otpada

 

Cijena odvoza i odlaganja kontejnera zapremnine 5 m³, kojim se odvoz otpada vrši specijalnim vozillom za odvoz kontejnera Društva,  za gospodarske subjekte  iznosi 675,74 kn za Skupinu 1,2,3 koja obuhvaća grad Slunj i okolna naselja je u sklopu usluge besplatna 1 godišnje na adresi korisnika. Cijena za Skupinu 4 iznosi 1.000,05 te se odnosi na područje vojnog poligona Eugen Kvaternik.

Glomazni otpad možete odložiti u posebne kontejner u prostoru Reciklažnog dvorišta Grada Slunja, svaki dan od ponedjeljka do subote sukladno radnom vremenu rada Reciklažnog dvorišta.


 ELEKTRONIČKI OTPAD

Kada posjednik odluči, bilo zbog kvara ili zamjene za novi, bolji uređaj, odbaciti svoj televizor, perilicu rublja, računalo, hladnjak, mobitel, usisavač, tada taj uređaj postaje električni odnosno elektronički otpad (EE otpad).

EE otpad se prema mjestu nastanka dijeli u dvije grupe: EE otpad iz kućanstva, EE otpad koji nastaje u gospodarstvu (industrija, obrt i slično).

Kontejner za sakupljanje EE otpada premješten je u prostor Reciklažnog dvorišta Grada Slunja.

 ee otpad


ZELENI OTOCI

Korisnicima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada. Trenutno je na području grada Slunja i okolnih naselja postavljeno 10 zelenih otoka sa 40 spremnika za odvojeno prikupljanje staklene, metalne, papirne i plastične ambalaže.

Pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpada zajednički radimo na očuvanju okoliša. Odvojenim skupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada na odlagalištu i reciklirati korisni otpad. 

Lokacije zelenih otoka na području grada:

1. Ulica Kralja Zvonimira (prostor kod bivšeg tenka) -> izmješten kod Vojarne Kneja!

2. Školska ulica (prostor između sportske dvorane Srednje škole Slunj i Osnovne škole Slunj)

3. Trg Zrinskih Frankopana (prostor tržnice)

4. Ladihovićeva ulica (iza bivše "Ribarske kuće")

5. Cvitović (kod Mjesnog doma)

6. Nikšić (kod Mjesnog doma)

7. Popovci (kod Mjesnog doma)

8. Lađevac (prilaz crkvi)

9. Furjan (prostor osnovne škole)

10. Kremen (prostor bivše osnovne škole)

 letak 1. str

letak 2. str

Brošura odvojeno prikupljanje otpada

Letak odvojeno prikupljanje otpada KDLipa d.o.o.

Letak KDLipa d.o.o. obnovljivi izvori

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates