kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Dežurstvo za ukope

rukovoditelj - poslovođa

+385 99 693 4404 

 

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Parking

Gradskom "Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja" od 11. ožujka 2014. godine (Glasnik Karlovačke županije 11/2014, izmjena odluke 43/14) poslove organizatora parkiranja obavlja KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Pravilnik o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Slunja

Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Opći uvjeti pružanja komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima


Parking se naplaćuje tijekom cijele godine, a stalna javna parkirališta s naplatom u Gradu Slunju su: 

ZONA 1: 

parkiralište broj 3: na prostoru dijela Ulice Stara cesta i zapadnog ulaza u Rastoke

parkiralište broj 4: obuhvaća parkiralište za gradsko kupalište (uz županijsku cestu prema Lađevcu), te istočni ulaz u naselje Rastoke (od silaska sa D1 do mosta Sv. Ivana u Rastokama)

parkiralište broj 5: Rastoke (od "Lipe" do starog mosta na Korani)

parkiralište broj 6: obuhvaća prostor na gradskom kupalištu uz desnu obalu Korane

parkiralište na Trgu Zrinskih i Frankopana za turističke i izletničke autobuse

ZONA 2: 

parkiralište broj 1: na Trgu dr. Franje Tuđmana (kod robne kuće "Buk")

parkiralište broj 2: u Ulici braće Radić (kod bistroa "Centar")

ZONA 3:

parkiralište broj 7: obuhvaća prostor parkirališta na dijelu k.č. 1796 k.o. Slunj  I ( uz groblje )

parkiralište broj: obuhvača parkiralište na k.č.1819 k.o.Slunj I


Cjenik parkiranja možete vidjeti Cjenik parkirnih karata na području Grada Slunja 2021.god.

Vrijeme parkiranja nije ograničeno. 

Nije moguće plaćanje usluge parkiranja novcem (gotovinom) izravno kontrolorima naplate parkiranja. Parkirna karta kupljena na parkirnom aparatu vrijedi samo za javno parkiralište i zonu za koju je kupljena.

Molimo sve korisnike javnih parkirališta s naplatom parkiranja da sve moguće nesporazume i nejasnoće ne rješavaju raspravama s kontrolorima naplate parkiranja. Uvijek se obratite KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o. na broj telefona 047/777-790 ili dođite osobno na adresu Petra Svačića 5, Slunj.

Korisnicima parkiranja koji nemaju pravovaljanu satnu kartu ili nemaju na drugi način uređeno korištenje javnog parkirališta organizator parkirališta izdaje dnevnu kartu za korištenje parkirališta putem naloga za plaćanje dnevne karte. 


Odlukom gradskog vijeća (Glasnik grada Slunja 8/2015) darovatelji krvi koji su dali krv više od 50 puta imaju besplatno parkiranje i zasada imamo 15 povlaštenih karti po toj odluci.

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates