kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Dežurstvo za ukope

rukovoditelj - poslovođa

+385 99 693 4404 

 

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Groblje i pogrebne usluge

GROBLJE I POGREBNE USLUGE

Osnovna djelatnost službe je održavanje groblja i obavljanje ukopa na grobljima Grada Slunja

Isporučitelj usluge na grobljima na području Grada Slunja je KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Korisnik usluge je pravna ili fizička osoba koja s isporučiteljem ugovara korištenje usluge, koja ne mora ujedno biti i korisnik grobnog mjesta.

Usluga ukopa podrazumijeva ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja, sukladno posebnim propisima.

Korisnik grobnog mjesta je osoba kojoj je grobno mjesto dano na korištenje rješenjem ili drugim pravnim poslom

Ispraćaj predstavlja posljednji ispraćaj pokojnika koji započinje izlaskom iz mrtvačnice a završava ukopom u grobno mjesto.

Ukop je priprema i uređenje grobnog mjesta, te polaganje pokojnika ili posmrtnih ostataka u grobno mjesto. Uslugu kremiranja isporučitelj usluge ne izvršava, ali je dužan izvršiti ukop urne.

Groblje predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.

Ukop se obavlja na temelju potpisane narudžbenice korisnika usluge, a potpisuju ga korisnik usluge i ovlaštena osoba KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o., svaki radni dan od ponedjeljka do petaka od 07:00 do 15:00 sati

Korisnik usluge obvezuje se dostaviti urednu dokumentaciju za ukop sukladno propisima, te dati istinite podatke potrebne za isporuku usluge i to:

Pogrebu na grobljima se obavljaju u vremenu od 9:00 do 18:00 sati.

Ovlaštena osoba Isporučitelja usluge prilikom zaprimanja zahtjeva za ukop dužna je pružiti sve potrebne informacije korisniku usluge vezane za organizaciju ukopa.

Po postignutom dogovoru o usluzi, korisnik usluge potpisuje narudžbenicu čime se ugovor o isporuci usluge smatra sklopljenim, te čime korisnik usluge pristaje na ispostavu računa za dogovorenu uslugu.

Na području Grada Slunja postoje sljedeća groblja:

- gradsko groblje Slunj I i II

- groblje u naselju Blagaj

- groblje u naselju Gornji Nikšić

- groblje u naselju Cvitović

- groblje u naselju Donji Lađevac

- groblje u naselju Kremen

- groblje u naselju Primišlje - mjesto

                                           - Primišlje Gornje

                                            - Primišlje Donje

- groblje u naselju Poloj

- groblje u naselju Točak

- groblje u naselju Lapovac

- groblje u naselju Veljun

- groblje u naselju Glinsko Vrelo

- groblje u naselju Cvijanović Brdo

- groblje u naselju Šlivnjak

- groblje u naselju Slunjčica

Gradskom odlukom groblja su dana na upravljanje KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o.

Odluka o grobljima Grada Slunja

Groblja na području Grada Slunja na kojima je uvedena naplata grobne naknade su održavana temeljem programa održavanja groblja, a to su:

                                                        - Gradsko groblje Slunj I i II

                                                         - Groblje u naselju Cvitović

                                                        - Groblje u naselju Donji Lađevac

                                                         - Groblje u naselju Gornji Nikšić

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates