kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  Jasna Kos

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

Dražen Paulić

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Dežurstvo za ukope

+385 99 693 4404  Damir Plivelić, rukovoditelj - poslovođa

 

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 Marija Butina

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 Marina Rendulić

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Komunalno društvo Lipa d.o.o  23.11.2018. raspisuje natječaj za radno mjesto: rukovoditelj/rukovoditeljica računovodstva i financija. Podaci o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji objavljeni su na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

RUKOVODITELJ/RUKOVODITELJICA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA


Radno mjesto


SLUNJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA


1


Na neodređeno; upražnjeni poslovi


Puno radno vrijeme


Smjena - prijepodne


Nema smještaja


U cijelosti


23.11.2018.


30.11.2018.


Rad na jednom mjestuPosloprimac


ekonomija


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik


Kategorija B


2 godine


 Uz zamolbu za posao kandidati su dužni dostaviti:životopis,dokaz o stručnoj spremi i potvrdu o radnom stažu iz HZMO

POPIS OPISA POSLOVA:

 • provodi opće akte i odluke Društva;
 • predlaže donošenje odluka i internih akata iz poslovnog područja sektora;
 • upravlja i odgovara za troškove sektora;
 • nadzire djelotvorno korištenje materijalnih i financijskih sredstava Društva;
 • prati i kontrolira pravodobno ispunjenje ugovornih, zakonskih i drugih obveza Društva iz poslovnog područja sektora;
 • prati, kontrolira i predlaže mjere za postizanje i održavanje potrebne razine dugoročne i kratkoročne likvidnosti Društva sukladno poslovnoj politici Društva i odlukama direktora;
 • potpisuje poslovne i financijske dokumente s poslovnog područja sektora;
 • osigurava neometano odvijanje poslova pribavljanja kredita te novčanih i činidbenih bankovnih jamstava;
 • radi na vlastitom stručnom usavršavanju i sudjeluje na stručnim skupovima;
 • izvješćuje direktora o radu sektora;
 • prati i primjenjuje važeće zakonodavne propise;
 • odgovara za izvršenje i kvalitetu izvršenog posla iz poslovnog područja sektora;
 • utvrđuje financijske izvještaje za potrebe Uprave Društva;
 • sudjeluje u provođenjima postupaka javne nabave;
 • evidentira i kontrolira sve knjigovodstvene promjene iz djelokruga rada;
 • kontrolira evidenciju osnovnih sredstava i obračun amortizacije iz djelokruga rada;
 • kontrolira dnevnik i glavne knjige iz djelokruga rada;
 • < >obrada i unos podataka novih korisnika, izmjena i dopuna postojećih podataka;
 • obavlja fakturiranje temeljem pripremljene dokumentacije i obračun PDV;
 • vodi evidencije o naplati iz djelokruga rada i surađuje s tim u svezi sa službom naplate;
 • vodi brigu o uredno arhiviranoj dokumentaciji iz djelokruga rada;
 • prati zakonske propise iz područja rada, primjenjuje ih u poslovanju
 • obavlja poslove referenta platnog prometa,
 • obavlja sve poslove onih radnih mjesta iz sektora financija i računovodstva, nakojima u određenom trenutku poslodavac nema zaposlenih radnika;
 • izrađuje završni račun;
 • knjiži uplate po svim vrstama dokumenata iz djelokruga rada;
 • vodi evidencije o naplati iz djelokruga rada i surađuje s tim u svezi sa službom naplate;
 • vodi brigu o uredno arhiviranoj dokumentaciji iz djelokruga rada;
 • prati zakonske propise iz područja rada, primjenjuje ih u poslovanju te obavještava neposrednog rukovoditelja o izmjenama tih propisa ;
 • radi na kontinuiranom osobnom stručnom usavršavanju;
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja u okviru svoje stručne spreme;
 • vodi grobni očevidnik groblja Cvitovi i Lađevac


Poslodavac


KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti


 • osobni dolazak: PETRA SVAČIĆA 5,SLUNJ
 • pismena zamolba: Petra Svačića 5,Slunj 47240
 • razgovor s kandidatima u HZZ-u: DOMOBRANSKA 19,KARLOVAC

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787, MB: 2948524

Tel: 047/ 777-790

Fax:047/801-818

URBROJ: 74/2018

PREDMET: OBAVJEST

ZIMSKI UVJETI: OBVEZE VLASNIKA I SUVLASNIKA

Od 15. studenog 2017. do 31. ožujka 2018. u gradu Slunju na snazi su zimski uvjeti. U navedenom razdoblju  Zimska služba radit će na održavanju javnih cesta, javnih prometnih površina i nerazvrstanih cesta.

Vlasnici i korisnici stanova te poslovnih prostora obvezni su u vrijeme poledica i oborina posipavati, održavati i čistiti pješačke površine ispred svojih objekata, čistiti stepeništa i ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg s krovova kada je narušena sigurnost prolaznika. Zbog omogućavanja kontinuiranog i pravovremenog odvoza komunalnog otpada mole se vlasnici/suvlasnici da čiste prostor oko posuda za komunalni otpad.

Ukoliko samostalno ne možete ukloniti led i snijeg s krovova obavijestite Komunalno društvo Lipa d.o.o. kao upravitelja koji će, ovisno o procjeni rizika i potrebne opreme, angažirati DVD Slunj.

Sol za posipavanje moći će preuzeti predstavnici vlasnika u Komunalnom društvu Lipa d.o.o. - “ Vojarna Kneja“.

Dočekajmo zimske uvijete solidarno i strpljivo. Povedite računa o starijim, nemoćnim susjedima.

Preporučujemo da obavijest izvjesite na oglasnu ploču u stambenoj zgradi kako bi svi vlasnici/suvlasnici imali informaciju o obvezama.

U Slunju, 26.02.2018.god.

Direktor/ica:

Nikolina Paulić bacc.oec.

© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates