kdlmala2

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Petra Svačića 5, Slunj

OIB: 10731123787

tel/fax: +385 47 777 790

E- mail: 

info@komunalnodrustvolipa.hr

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Obračun komunalnih usluga: 

+385 47 801 815  

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Voditelj upravljanja stambeno

poslovnim zgradama:

+385 47 777 017

+385 98 872 309

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

Dežurstvo za ukope

rukovoditelj - poslovođa

+385 99 222 2191

Voditelj groblje Slunj:

+385 47 777 202 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-11:00

Groblja Lađevac i Cvitović:

+385 47 777 790 

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00

web linkovi

     GRAD SLUNJ

GRB SVECANI final

KOMUNALAC d.o.o.

Bez naslova

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

tz slunj1

RADIO SLUNJ d.o.o.

radio slunj

Komunalno društvo Lipa d.o.o  23.11.2018. raspisuje natječaj za radno mjesto: rukovoditelj/rukovoditeljica računovodstva i financija. Podaci o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji objavljeni su na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

RUKOVODITELJ/RUKOVODITELJICA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA


Radno mjesto


SLUNJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA


1


Na neodređeno; upražnjeni poslovi


Puno radno vrijeme


Smjena - prijepodne


Nema smještaja


U cijelosti


23.11.2018.


30.11.2018.


Rad na jednom mjestuPosloprimac


ekonomija


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik


Kategorija B


2 godine


 Uz zamolbu za posao kandidati su dužni dostaviti:životopis,dokaz o stručnoj spremi i potvrdu o radnom stažu iz HZMO

POPIS OPISA POSLOVA:

 • provodi opće akte i odluke Društva;
 • predlaže donošenje odluka i internih akata iz poslovnog područja sektora;
 • upravlja i odgovara za troškove sektora;
 • nadzire djelotvorno korištenje materijalnih i financijskih sredstava Društva;
 • prati i kontrolira pravodobno ispunjenje ugovornih, zakonskih i drugih obveza Društva iz poslovnog područja sektora;
 • prati, kontrolira i predlaže mjere za postizanje i održavanje potrebne razine dugoročne i kratkoročne likvidnosti Društva sukladno poslovnoj politici Društva i odlukama direktora;
 • potpisuje poslovne i financijske dokumente s poslovnog područja sektora;
 • osigurava neometano odvijanje poslova pribavljanja kredita te novčanih i činidbenih bankovnih jamstava;
 • radi na vlastitom stručnom usavršavanju i sudjeluje na stručnim skupovima;
 • izvješćuje direktora o radu sektora;
 • prati i primjenjuje važeće zakonodavne propise;
 • odgovara za izvršenje i kvalitetu izvršenog posla iz poslovnog područja sektora;
 • utvrđuje financijske izvještaje za potrebe Uprave Društva;
 • sudjeluje u provođenjima postupaka javne nabave;
 • evidentira i kontrolira sve knjigovodstvene promjene iz djelokruga rada;
 • kontrolira evidenciju osnovnih sredstava i obračun amortizacije iz djelokruga rada;
 • kontrolira dnevnik i glavne knjige iz djelokruga rada;
 • < >obrada i unos podataka novih korisnika, izmjena i dopuna postojećih podataka;
 • obavlja fakturiranje temeljem pripremljene dokumentacije i obračun PDV;
 • vodi evidencije o naplati iz djelokruga rada i surađuje s tim u svezi sa službom naplate;
 • vodi brigu o uredno arhiviranoj dokumentaciji iz djelokruga rada;
 • prati zakonske propise iz područja rada, primjenjuje ih u poslovanju
 • obavlja poslove referenta platnog prometa,
 • obavlja sve poslove onih radnih mjesta iz sektora financija i računovodstva, nakojima u određenom trenutku poslodavac nema zaposlenih radnika;
 • izrađuje završni račun;
 • knjiži uplate po svim vrstama dokumenata iz djelokruga rada;
 • vodi evidencije o naplati iz djelokruga rada i surađuje s tim u svezi sa službom naplate;
 • vodi brigu o uredno arhiviranoj dokumentaciji iz djelokruga rada;
 • prati zakonske propise iz područja rada, primjenjuje ih u poslovanju te obavještava neposrednog rukovoditelja o izmjenama tih propisa ;
 • radi na kontinuiranom osobnom stručnom usavršavanju;
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja u okviru svoje stručne spreme;
 • vodi grobni očevidnik groblja Cvitovi i Lađevac


Poslodavac


KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti


 • osobni dolazak: PETRA SVAČIĆA 5,SLUNJ
 • pismena zamolba: Petra Svačića 5,Slunj 47240
 • razgovor s kandidatima u HZZ-u: DOMOBRANSKA 19,KARLOVAC
© 2018 Komunalno društvo Lipa d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates